Všeobecné obchodné podmienky

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. o elektronickom obchode… v platnom znení.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.

Ako nakupovať

Objednávať tovar je možné nepretržite 24 hodín denne. Pri nakupovaní nie je potrebná registrácia.

Objednávka

Tovar sa objednáva vyplnením objednávkového formulára a následným stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU.
Objednávka sa automaticky odošle na spracovanie a vyexpedovanie.
V objednávkovom formulári je potrebné vyplniť Meno, e-mail, a dodaciu adresu, zaškrtnúť políčko so súhlasom spracovania osobných údajov, nakoniec stlačte ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU.
Po jej odoslaní bude táto objednávka zaregistrovaná.
Následne Vám na Vami uvedený e-mail príde potvrdenie o zaregistrovaní objednávky.

Storno objednávky a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v deň jej vystavenia, alebo v nasledujúci deň a to e-mailom alebo telefonicky. Akceptovanie storna objednávky bude potvrdené kupujúcemu taktiež e-mailom, alebo telefonicky.
Kupujúci môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od jeho zakúpenia. Tovar nesmie byť poškodený.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný na uvedenú adresu v priebehu 24 hodín. Platí len v pracovných dňoch. Pokiaľ nebude možné vybaviť objednávku do 3 dní, budeme Vás o tom informovať. Objednávky prijaté do 14.oo hod. budú spracované ešte v tento deň a odoslané.

Spôsob dopravy a platby

Spôsob dopravy je cez Slovenskú poštu.

Spôsob platby za tovar je dobierkou, keby zaplatíte za tovar až po jeho prevzatí a to buď na pošte, alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti. Kuriér prepravnej spoločnosti Vás telefonicky upovedomí o vyzdvihnutí zásielky. Prepravné náklady hradí kupujúci a sú nasledovné: 1,50,-€.

Druhý spôsob platby je bankový prevod. Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme všetky potrebné informácie na uskutočnenie bankového prevodu. Za tovar sa platí vopred na náš účet. Po bankovom prevode Vás budeme informovať o zaslaní tovaru.

Záručné podmienky

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie budú vybavené podľa reklamačného poriadku, v súlade s Občianskym zákonníkom a so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pri zaslaní tovaru na reklamáciu treba priložiť doklad o kúpe tovaru. Bez dokladu nebude reklamácia vybavená. Náklady na dopravu hradí kupujúci.
Pre uplatnenie reklamácie postupujte nasledovne : Na e mailovú adresu objednavky@beastflashlight.com je potrebné zaslať fotografiu poškodenej LED baterky a krátky popis problému. Následne na to vyhodnotíme čí je na reklamáciu nárok a budeme Vás kontaktovať o spôsobe náhrady.

Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi kupujúceho budeme zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Všetky Vami zverené údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu.

Dozorný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,
Trhová 243/2  917 01 Trnava
tel: 033/551 26 56,
fax: 037/7720024